Ochrev, ventilácia, klimatizácia Trateo Ltd.

Teplo z motora sa používa na ohrievanie vnútorného priestoru vozidla, keď prechádza kvapalinou, ktorá cirkuluje v chladiacom systéme. Čerstvý vzduch prúdiaci cez ohrievač sa ohrieva a smeruje do kabíny. Riadenie vykurovania sa čoraz častejšie uskutočňuje pomocou elektronických súčastí, reguláciou prietoku chladiacej kvapaliny pomocou škrtiaceho ventilu alebo reguláciou prietoku vzduchu, ktorý je rozdelený na dva rôzne prúdy a zmiešaný v proporcionálnej škrtiacej klapke.
Systém kúrenia a vetrania tak zaisťuje príjemnú klímu vo vnútri vozidla, vhodné viditeľnosť cez všetky okná a príslušnou úrovňou kvality ovzdušia v kabíne, a to všetko bez ohľadu na počasie vonku.