Výfuková sústava Trateo Ltd.

Výfukového systému motora s vnútorným spaľovaním je kombináciou častí, ktorých úlohou je vypúšťanie výfukových plynov z motora a pre zníženie hluku emitovaného motorom. Výfukové vytláčaná z valca ide do výfukového potrubia sú potom smerujúce k prvej časti výfuku a tlmiče výfuku. Pri motoroch poháňaných bezolovnatým benzínom je výfukový systém dodatočnou funkciou, čistením výfuku, ktorý pri odchode z výfukového potrubia je privádzaný do katalyzátora, kde sa spaľuje.
Výfukový systém zahŕňa niekoľko prvkov: zberné výfukové potrubie na výfukovej rúry, tlmičom alebo tlmičov a katalyzátor - katalytický reaktor.