Chladenie motora Trateo Ltd.

Úlohou chladiaceho systému je udržiavať optimálnu teplotu motora. Studený motor nebeží na plný účinnosti, môžeme vidieť predovšetkým v zimných zážihových motorov. Správna teplota motora má významný vplyv na stav zmesi paliva a vzduchu a jeho spaľovanie. Nižšie prevádzkové teploty narušujú spaľovací proces a spôsobujú vyššie emisie uhľovodíkov a oxidu uhoľnatého. Optimálna teplota pre chladiacu kvapalinu je 85-90 stupňov Celzia, meraná na výstupe z motora.
Najdôležitejšou súčasťou chladiaceho systému je chladič, ktorý je určený na odvádzanie tepla z kvapaliny prúdiacej z motora. Tok chladiva je umožnený tým, že vodné čerpadlo umiestnené na motore, obežné koleso, ktoré preniká do vnútorného priestoru motora, ktorý začína cirkuláciu kvapaliny. Tekutina vysunutá z motora smeruje priamo do chladiča. To je v tom, že kvapalina stráca teplo cez prúd vzduchu, ktorý vstupuje do nej. Ak vonkajší vzduch neochladí kvapalinu na optimálnu teplotu, chladič podporuje ventilátor, zvyčajne elektricky, keď teplota kvapaliny dosiahne bod varu. Chladená kvapalina sa vráti do obehu, vstúpi do motora a začne ďalší cyklus.