Palivová sústava Trateo Ltd.

Hlavnou úlohou dodávky paliva spaľovacích motorov, je naplniť valec paliva a vzduchu tak, že zabezpečuje správny priebeh spaľovania a v množstve, ktoré zodpovedá okamžité zaťaženie motora, to znamená v množstve, aby sa vyvíjať teplo. Až donedávna existovali dva základné spôsoby dodávania motorov: karburátory a vstrekovanie. Karburátory vzhľadom na početné nedostatky a nedostatky sú menej často používané. Vo vstrekovacom systéme paliva sa vstrekuje vstrekovacím čerpadlom počas kompresného zdvihu, krátko pred dosiahnutím hornej koncovej polohy piestu.