Motor a vybavenie Trateo Ltd.

Spaľovací motor používa kompresiu a expanziu plynu na generovanie krútiaceho momentu alebo sily. Stlačený plyn je "studené" a expandovaný plyn "hot". Pri stlačenom studenom plyne sa spotrebuje menej mechanickej energie, ako sa získa z expanzie. Z tohto dôvodu sa energia získaná z expanzie používa na stlačenie plynu a na pohon akéhokoľvek stroja. Horúci plyn sa získa ako výsledok spaľovania palív, odtiaľ názov pochádza zo spaľovacieho motora.
Aby však bolo možné uviesť do pohybu celé vozidlo sám motor nestačí, musíte tiež vybavenie motora, ktorý bude poskytovať správne množstvo paliva do motora, zníži krútiaci moment, a tiež do pohybu všetky prvky pohonnej jednotky. V autách je najbežnejším používaním piestový motor, v ktorom sa energia výbušného spaľovacieho paliva mení na mechanickú energiu.